320 House

Gràcia, Barcelona 2017-2019

Rehabilitació d’un habitatge. Obra construïda

  • Autor: Carles Enrich Studio
  • Col·laboradors: MASAad (estructura)
  • Promotor: Privat
  • Constructors: Olnaf Interiors
  • Superfície: 70,47 m²
  • Fotografia: Adrià Goula

A la planta superior d’un edifici de planta baixa +4 al carrer Martínez de la Rosa trobem un habitatge de 70 m2 en mal estat de conservació. El caracteritza la seva planta molt estreta i llarga, d’uns 17 metres de llarg i una crugia de 3,20 m de llum. Els dos costats curts són façanes, una cap al carrer, on hi ha una finestra i una balconera mentre que a l’altre costat, a través d’un espai galeria, l’habitatge ventila al pati interior d’illa. La compartimentació interior existent, divideix l’espai en habitacions petites i un passadís estret i fosc. La intervenció té com a objectiu redistribuir els usos interiors per tal d’optimitzar al màxim l’espai disponible.

S’elimina completament la compartimentació interior recuperant els espais arquitectònics de l’estructura i s’incorpora la galeria a la seqüència d’espais de l’habitatge estintolant el mur que la separa. El programa es distribueix en forma d’espais concatenats des del centre de l’habitatge, per on s’hi accedeix, on trobem les zones comunes i les habitacions, ubicades als extrems. Cuina i bany principal es concentren per simplificar el pas d’instal·lacions i es sistematitza l’emmagatzematge de tot l’habitatge mitjançant dues franges de mobiliari que alhora, incorporen els elements de separació de les estances privades.