Prunus avium

Sant Climent de Llobregat 2019

Europan 15. Concurs

  • Autor: Carles Enrich Studio
  • Col·laboradors: Cíclica (sostenibilitat)
  • Promotor: INCASÒL
  • Superfície: 9,10 ha
  • Visualitzacions: Carles Enrich Studio
  • Premis: Primer premi Europan 15

En els darrers seixanta anys Sant Climent ha perdut la condició productiva. Actualment disposa d’un 92,57% de sòl no urbanitzable del qual només un 12,47% correspon a sòl agrícola. Amb la voluntat de convertir de Sant Climent en un paisatge productiu, el projecte pretén recuperar la topografia terrassada pròpia de l’economia local que al mateix temps dóna identitat al municipi. Es proposa una operació de tala dels pins de les cotes superiors, la recuperació dels murs de pedra seca que han quedat soterrats i la plantació d’arbres fruiters. Els nous bancals garantiran una gestió de l’aigua controlada amb un augment de la seva disponibilitat a la part baixa que permetrà la revegetació de la ribera.

Reforçant l’estratègia territorial s’atenen les necessitats de creixement sostenible de Sant Climent amb diferents vies d’acció: l’ocupació dels habitatges buits existents en la trama urbana, la consolidació del casc antic i l’establiment de pautes pel futur creixement. Els nous habitatges són infraestructures polivalents que admeten usos alternatius modificables en el temps. Proposem un recorregut interior de trànsit lent i preferència peatonal per connectar els nous equipaments amb el casc antic. S’afegeixen usos esportius i comercials als espais intermedis dels polígons i es proposen rutes de senderisme de pel territori. Can Molins es converteix en un motor de creixement com hotel/escola d’agricultura.